Meest gestelde vragen

Energy One biedt samen met haar partners een 3 tal financieringsformen, te weten:

1. Operational lease

2. Financial lease

3 Energiedienst/Escow (energie service company)

De vormen waar wij mee weken zijn:

Operational lease, hieronder wordt verstaan dat de inverstring die nodig is op de balans komt van de klant.Hierbij kan gedacht worden aan een looptijd van 5 tot 10 jaar waarbij de onderliggende waarde van het gefincieerde product op de balans van de klant komt, een belangerijke vereiste voor deze vorm is een gezonde solvabiliteit van de afnemer (klant).

Financial lease, een veel voorkomende vorm in het bedrijfsleven. De kenmerken van deze lease form is dat de financiering op de balans van de aanbieder blijft en de afnemer slechts het gebruikersrecht heeft tegen een van tevoren vastgestelde vergoeding, welke afhangt looptijd rente percentage en kostprijs van de goederen en diensten.

Esco staat voor Energy service company, een vrijwel nieuwe vorm in Europa gericht op energiebesparing bij klanten.

Een esco is inzetbaar bij zowel kleine als grote projecten, waarbij gedacht kan worden aan een totale ontzorging van de gehele energiehuishouding van een bedrijf of organisatie. Als voorbeeld een volledig co2 neutraal gebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende energie opwekkende en besparende oplossingen, zoals zonnepanelen in combinatie met zonneboilers, led verlichting en infrarood warmtepanelen.

Deze unieke vorm heeft als voordeel dat alle stappen zoals, financiering, inkoop, installatie en beheer en onderhoud onder een paraplu komen. Kortom volledige ontzorging.

Hoe werkt het:

1. Er dient eerst een haalbaarheidsstudie met een nulmeting uitgaande van het huidige energie verbruik van de afnemer / klant

2. Bij een positief resultaat uit punt 1. wordt door ons in samenwerking met onze partners gekeken naar externe financieringsmogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan banken, venture capitalist, crowdfunding, obligatieleningen, etc..

3. Bij het verkrijgen van de financiering wordt er een aparte juridische entiteit opgezet (esco bv) Deze dient voor het beheer van de gefinancierde producten en de beheercontracten. Te vergelijken met een trust.